Лайфстаил

Изкуството да бъдем добри комуникатори и успешни професионалисти

Те са огледалото на нашето поведение, себеуважение и респект към другите. Те са огъня на социалните взаимоотношения, перлата в ефективната и вежлива комуницакия, тайната на успеха. Наричат ги добри обноски, етикет, код на поведение. Те са много повече от салфетка на масата, “моля” и придърпан стол. Те създават авторитет и рушат авторитет. Заедно ще разгледаме проявленията им в нашия живот – от малки деца, през осъзнати личности към успешни професионалисти. Ако сте гладни и жадни и въобще ненаситни за още – вижте интервюто със специалиста по добри обноски Невена Басарова-Дичева тук.

Още откакто съществува, етикетът е набор от неписани практики на добро общоприето поведение, които се предавали от поколение на поколение. В миналото младите дами са посещавали специални класове за добри обноски с нескритата цел да си осигурят подходящ съпруг. Днес някои млади дами посещават нощни заведения с все същата цел. Това настрана, добрите обноски и етикет се възприемат като знак на уважение. Те са истинско оръжие в ръцете на тези, които знаят как да си служат с тях.

Няма как да говорим за добри обноски без да намесим англичаните. Не защото съм пристрастна, а защото са известни с добрите си обноски по света. Те са неуморими стожери на личното пространство, вежливостта и така нетипичната за мнозина от моите познати пунктуалност. Въпреки, че са известни с кавалерството си и често ги смятат за Колумб на добрите обноски, етикета възниква при французите, където крал Луи XIV напомнял с бележки на придворните си за приетите в двореца правила.

Кодът за физическо поведение и разговор може да изглежда изкуствен в ръцете на неизкусния комуникатор. Когато, обаче, е представен още в ранна детска възраст, с годините се наслагва и се превръща във вродена вежливост, която се излива съвсем естествено под формата на социални контакти, бизнес отношения и добронамерена интеракция с околните. В този ред на мисли харесвам сентенцията, че човек се познава дали е човек в отношенията си към хората не когато има всичко, а когато няма нищо. Всичко започва (в идеалния вариант) от времето, когато сме малки деца.

 

Социални умения и добри обноски при малките деца

Поведението на децата ни отразява нашето собствено такова. Да разбираме естеството на добрите обноски означава да имаме възможността да научим децата си на вежливост и зачитане на другия. Защото ние сме социални животни и живота ни е безспирна интеракция с хората, обстоятелствата и света. Благородните маниери отразяват една любяща и внимателна личност, а кой не би желал детето му да израсте такова. Ето няколко предложения как да започнем този процес:

 1. Очаквайте уважение. Основата на добрите обноски е в уважението към другите, а основата на уважението е чувствителността. Чувствителното бебе ще стане уважително дете, което понеже се интересува от чувствата на другите, ще се превърне във възпитан и изящен възрастен.
 2. Учете на любезни думи. “Моля” и “благодаря” са добро начало дори и за най-малките. Децата повтарят тези думи и разбират полезността им още преди да са разбрали значението им. Научават се, че ако искат нещо е редно да започнат с “моля”. По същият начин трябва и вие да инициирате разговор, в който желаете нещо и да благодарите, когато детето го направи. Така то ще знаяе, че тези думи са важни, защото мама и тати ги използват редовно и имат толкова хубава експресия на лицата си, когато ги казват.
 3. Бъдете пример. Говерете и се дръжте по начин, по който бихте икали и децата ви да се държат и говорят. Във възрастта 2-4 години те са като папагали и попиват всичко, което казвате и правите. Бъдете им добър пример.
 4. Научете ги да се обръщат поименно към хората. За да постигнете това, винаги се обръщайте поименно към децата си и тези, които познавате. Приятно е да си чуеш името, а е и знак на уважение и зачитане.
 5. Засвидетелствайте внимание към присъствието на децата си. Винаги, когато имате събирания с други възрастни без деца интегрирайте с внимание и грижа детето си към обстановката, разговора, хората. Това учи децата на социални умения и им показва, че присъствието им е важно, че те са важни.
 6. Не натрапвайте обноски. Езикът е умение, с което да се забавляваме, а не да налагаме. Ако настъпателно изисквате да чуете вълшебната дума “моля” или “благодаря” във всяка една ситуация, рискувате детето ви да се отегчи още преди да е разбрало истинския смисъл на тези думи. Напомняхте ги като част от добрия тон, а не като изискване за получаване на това, което детето иска.
 7. Порицавайте с грижа. Когато искате да направите забележка на детето си, приклетнете, погледнете го в очите, сложете  ръка на рамото му и с умерен тон му обяснете къде и как е сгрешило в действията/думите си. Така показвате на детето си, че поправяте деянията му, защото наистина се интересувате от него и го научавате да се учи от грешките си. Подхождайте с много търпение, грижа и любов и ще бъдете отплатени.

 

Социални умения и добри обноски като осъзнати личности

Не винаги любезността се приема като силна черта, но със сигурност има много повече предимства отколкото очаквате. Добрите обноски са основата на едни успешни социални умения, които в добрия случай сме придобили още като малки. Правилата за етикет са като светофар за инеракция между хората. Истината е, че сме далеч по-добри комуникатори, когато сме учтиви. Ето няколко идеи как да постигнем това:

 1. Връщайте вежлив отговор на хората дори, когато нямате желание да общувате с тях. Ако ви поздравят с “Добър ден”, отговерете със същото, за да покажете, че зачитате присъствието им.
 2. “Не” е по-добре от фалшиви обещания. Хората биха предпочели да сте искрени с тях отколкото да ги разочаровате в последствие.
 3. Ако се налага да порицаете някого, направете го лично и насаме. Публичното критикуване създава ненужен афект. Дайте обратната си връзка така, че да запазите достойнството и репутацията на човека срещу вас.
 4. Винаги говорете хубави неща. Особено за хора, които ги няма в момента. Да се говори лощо е лесно, но да говориш зад гърба на хората е недостойно.
 5. Оставете телефона за момент. За дълъг момент. Знам, че си мислите, че е него е цялата ви вселена, но не е съвсем така. Вашият събеседник точно срещу вас е вашият фокус в този момент. Постоянното ровичкане в телефона има потенциала реално да навреди на отношенията с хората.
 6. Посрещнете света с усмивка. Усмивката и добрата дума отварят тежки порти под ключ. Те рефлектират в другите хора и ги предразполагат. Правят комуникацията спокойна, желана и ефективна.
 7. Хранете се с обноски. Когато сте на официално парти за вечеря използвайте правилно всички прибори на масата като започнете от най-външните и вървите навътре с всяко следващо ястие. Ако сте гост е редно да изчакате всички да са обслужени и да започнете да се храните след вашия домакин.
 8. Носете подарък, когато отивате на гости. Съобразете това с културата, в която се намирате, като в общия случай може да изберете цветя, шоколадови бонбони, вино.
 9. Записвайте в дневник или под формата на благодарствена бележка нещата, за които сте благодарни. Така ще създадете една по-оптимистична представа за света си.

 

Социални умения и добри обноски като успешни професионалисти

Освен етикета в социалните отношения, съществува и бизнес етикет, както и нетикет, който предвид развитието на онлайн бизнеса и социалните медии засяга протокола за комуникации през мейл, форуми, блогове. Както казва Шийла Макичън, обикновените маниери на работното място не винаги са забелязани, но за сметка на това лошите такива със сигурност се забелязват. Ето и няколко идеи как да направите впечатление с добро:

 1. Запознайте се с локалните разбирания за добри обноски и етикет. Вярно е, че светът е едно голямо село, но все още отделните региони, нации, бизнеси имат своите специфики. Запознайте се с практиките за ръкуване, взимане/даване на визитка, водене на среща, подаряване на подарък.
 2. Бизнес етикът е изцяло насочен към правилната комуникация. Целта е да се изградят положителни отношения, които насърчават изграждането на спокойна и креативна работна среда.
 3. Наблюдавайте невербалната и паравербалната комуникация. Сигналите, които получаваме посредством тона, интонацията, езика на тялото и лицето от събеседника ни могат да бъдат разбрани погрешно от получателя на съобщението, тъй като те са предмет на лично възприятие. Не избързвайте в преценките си, а комуникирайте объркването си и потърсете яснота.
 4. Мискомуникацията. Как казвате нещо е също толкова важно, колкото и какво казвате. Ефективната комуникация се получава тогава, когато предаденото съобщение е разбрано ясно. Ако не сте сигурни в смисъла на казаното, поискайте разясняване преди да сте се “изгубили в превода”.
 5. Прочетете съобщението си преди да го изпратите по мейла. Сигурно ви се е случвало да разберете погрешно текст, който сте получили по мейла просто, защото не сте видяли лицето на човека, с когото кореспондирате и не сте чули тона му. Хумора и сарказма не винаги се разбират правилно в електронната комуникация. Старайте се да сте ясни, кратки и недвусмислени.
 6. Помислете преди да говорите. На всеки от нас му се е случвало да каже нещо, за което после съжалява. Дайте си сметка как ще се възприемат думите ви и невербалния ви език, когато казвате нещо. Бъдете искрени, задавайте смислени въпроси и позволете и на другия човек да даде своето мнение и/или сподели своите идеи.
 7. Не разчитайте на технологиите. Винаги, когато имате възможност за това избирайте директния контакт пред електронния такъв. Бизнесът е екипна работа и е безценно да можем с лекота да комуникираме и вършим задълженията си, а добрите социални умения са неразривна част от това.

Хората, които следват етикета често правят впечатление. Използването на приемливо поведение в различните ситуации от ежедневието ни изгражда нашата увереност и самочувствие. Финансовото изражение на добрите обноски също не закъснява да се прояви. Вашата увереност и поведение ще ви направят атрактивен като служител и ръководител. Знаейки какво се смята за добри обноски, ще имате повече инструменти в инструментариума си – ще се държите спокойно, откровено и с професионализъм, ще излъчвате самоувереност, ще знаете как да се обличате за случая и да се държите по подходящ начин с другите.

Ако нямате някаква друга причина да проявявате добри обноски – направете го заради себе си. Ако сте внимателни и уважителни към другите хора, това ще ви прави по-щастливи.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close